No Tinc Paraules

No Tinc Paraules

  No Tinc Paraules Aquest llibre va inaugurar la col·lecció Libros para niños de l’editorial Media Vaca el 1998. Fidel al seu títol aquest llibre no te text i cada lector o lectora donarà sentit ales imatges que hi troba. Va ser sel·lecció White Raven 2000 i el...
Una Pierna

Una Pierna

  “Una Pierna” Es un llibre singular, per a alguns un superllibre, per a altres un no-llibre. Pero es llegeix, es mira i es juga. Amb un text meravellós de Carlos Grassa Toro, el va editar A buen paso el 2016....
El Gran Zoo

El Gran Zoo

  “El Gran Zoo” Es el nom d’un poemari del poeta cubà Nicolás Guillén, que presenta una galeria d’animals molt pequliars. Les meves il·lustracions `parlen de la seva captura. El llibre va ser editat l’any 2009 per Libros del Zorro Rojo....
Il·lustríssim Sr. Cohen

Il·lustríssim Sr. Cohen

  “Ilustrísimo Sr. Cohen” Un llibre amb quatre il·lustradors i quatre il·lustradores fent veus a Leonard Cohen: Elisa Arguilé, Carlos Cubeiro, Imapla, Pep Montserrat, Elena Odriozola, Sesé, Sonia Pulido i jo mateix. Les meves il·lustracions...