“El Gran Zoo”

Es el nom d’un poemari del poeta cubà Nicolás Guillén, que presenta una galeria d’animals molt pequliars. Les meves il·lustracions `parlen de la seva captura. El llibre va ser editat l’any 2009 per Libros del Zorro Rojo.