La Central en cartells

L’any 2005 el grup de libreries de Barcelona La Central, em va enarregar uns cartells d’emergència per a la inauguració d’un nou local. La demanda dels clients va animar a editar-los per a la venda. Dotze anys després continuen allà.