nenexili.gif

Les doy la bienvenida a Exili. Exili es un lugar para pensar en voz alta. Hablar en voz alta es de mala educación. Pensar en voz alta ya es el colmo. Pero aunque la autoridad nos ponga a caldo, el tiempo nos deteriore el ánimo y el prójimo nos mire mal - e incluso nos toque mal- no podemos evitarlo. Es como la colombofobia o la eyaculación precoz, o mucho peor. Así que este es un lugar para la incontinencia y que sea lo que Dios quiera.

Els dóno la benvinguda a Exili. Exili es un espai per a pensar en veu alta. Parlar en veu alta es de mala educació. Pensar en veu alta és el summun. Pero encara que l’autoridat ens baldi, el temps ens malmeti els ànims i els altres ens mirin malament- i fins i tot ens toquin malament - no ho podem evitar. És com la colombofòbia o l’ejaculació precoç, o molt pitjor. Així doncs, aquest és un lloc per a l’incontinència i que sigui el que Deu vulgui.