“Una Pierna”

Es un llibre singular, per a alguns un superllibre, per a altres un no-llibre. Pero es llegeix, es mira i es juga. Amb un text meravellós de Carlos Grassa Toro, el va editar A buen paso el 2016.