“Más allá de la Contienda”

L’any 2014 Capitán Swing y Editorial Nórdica varen coeditar amb el títol de “Más allá de la contienda”, el cèl·lebre manifest contra la Primera Guerra Mundial, Au-dessus de la mêlée, de l’escriptor francès Romain Rolland, i me’n van encarregar la portada.