Els Perdedors

Aquest és un projecte work in progress, iniciat l’any 2015. El propósit n’és construir una galería de centenars de retrats de persones anònimes, de col·lectius, etnies, nacions, ideologies, etc., que s’han endut la part més dura del que anomenem Història. He començat pels indis americans, els de tot el continent