Jardins verticals

L’Ajuntament de Barcelona manté un programa de rehabilitació de parets mitgeres que consisteix en convertir-les en habitats d’espècies vegetals i animals. També són espais que acullen sistemes alternatius de producció d’energia per mitjà de plaques solars i mecanismes d’aprofitament de l’aigua de pluja per al reg. L’any 2013 l’Institut del Paisatge Urbà em va encarregar el disseny de la señalització d’una sèrie de projectes del programa, amb una idea molt clara: proposar una senylització no convencional.