EL MUNDO. En companyia de Casimiro (I)

De l’any 2008 a 2014 vaig il·lustrar la columna del vice-director del diari EL MUNDO, Casimiro García Abadillo, dedicada a l’análisi política i económica.