EL MUNDO de l’economía

Entre els anys 2009 i 2010 vaig il·lustrar la columna del periodista Carlos Salas a l’espai d’economia d’EL MUNDO. Temes relacionats amb l’economia, la economía política i les noves tecnologies, que en algun cas em van permetre fer una incursió en el retrat de personatges cèl·lebres o no tant, como Marx, Keynes, l’ emperador Maximilià de Méxic o el matemàtic àrab  Mohammed Ibn Musa-al-Khwarizmi, inventor de l’algoritme.