“Die Lösung” (La Solució)

Amb aquest text de Bertolt Brecht vaig iniciar el 2016 un projecte d’autoedició que és un homenatge als meus escriptors clássics favorits. Consisteix en una fulla a doble cara impresa amb tipus móbils per al text, i offset manual per a la imatge. La composició del text i la impressió la va fer Ferran Fandos (imatge 2) a l’associació-imprenta  L’Automàtica en Barcelona i la estampació offset va córrer a carrec de Marta Marugan (imatge 5). El text hi és en quatre llengües: alemany, català, castellà i anglès, i va ser traduït de l’alemany al castellà i català per Susan Aumann.