Les parets d’un hostel

La cadena de hostels St.Christopher’s Inn obrí l’any 2012 un establiment a Barcelona, i a un grup d’il·lustradors ens va proposar decorar una planta a cada un. El tema genéric havia de ser Barcelona. La meva proposta va consistir en crear una galeria de personatges vinculats a l’història de la ciutat. Un any més tard, amb el realitzador Oliver Mancebo varem produïr Barcelonians, un video sobre l’obra.